Jak jsme zveřejnili v minulé zprávě ze semináře Poslanecké sněmovny, je k projednání připravena novela silničního zákona s cílem zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro cyklisty na našich silnicích. Tato cyklonovela je obsahem pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 374.

Na zmíněném semináři 3.září to vypadalo s perspektivou projednání cyklonovely poměrně optimisticky, ale je zřejmé, že pozornost médií i Sněmovny se od té doby napřela zcela jiným směrem. Druhá vlna epidemie, nouzový stav a také volby do Senátu i krajů udělaly v tomto směru trochu čáru přes rozpočet.

Nicméně zeptal jsem se přímo osoby nanejvýš zasvěcené a zainteresované, tedy autora cyklonovely JUDr. Tomáše Kindla, jaká je na tomto poli situace, tedy mu dejme slovo:

„Aktuálně čekáme na druhé čtení sněmovního tisku 374. To by mohlo proběhnout na schůzi od 20. 10. 2020. Rozhodující třetí čtení pak na další schůzi. Celkově jsem optimistický v tom smyslu, že by se o návrzích mohlo stihnout hlasovat do konce volebního období Poslanecké sněmovny.“

Dodejme pro úplnost, že do konce volebního období současné Sněmovny zbývá zhruba rok. Přitom ve Sněmovně je už teď v různém stavu projednání přes 300 návrhů zákonů a další stále přibývají, takže je nemožné všechny tyto návrhy do konce období projednat. Hrozí tedy, že na „naši“ cyklonovelu se v tomto období už nedostane. A jak je v naší Sněmovně zavedeno, co se neprojedná do konce volebního období, to tzv. padne pod stůl, nová sněmovna se zpravidla starými návrhy nezabývá. Ale jak se říká, naděje umírá poslední a buďme tedy ještě rok optimisty i s Tomášem Kindlem.

Zdroj ilustrativního obrázku: https://auto-mat.cz/25997/1,5metrovy-bocni-odstup-cyklistu-ve-snemovne

P.S.: Vzhledem k tomu, že novela se má zabývat i narovnáním některých dosavadních ustanovení, které se týkají tzv. cyklistické infrastruktury, cyklostezek, cyklopruhů atd., ve kterých běžný uživatel nemá obvykle zcela jasno, přetiskujeme ve fotogalerii názorný seriál, vydaný Magistrátem hl. m. Prahy, který jednoduše charakterizuje jednotlivé typické případy. Každý ze 13 obrázků je doplněn odpovídající značkou a jednoduchými hesly dává návod pro řidiče i cyklisty na správné chování v dané situaci.