Co děláme


Údržba značených tras

Garantem jednotného značení cykloturistických tras je Klub českých turistů, který je eviduje a všem novým trasám přiděluje evidenční čísla z celostátního registru. Naše sdružení zabezpečuje každoročně kontrolu stavu značení na Vyškovsku a výsledky kontroly předává KČT k zajištění údržby, případně drobné závady opravují naši členové sami. Celkem se jedná bezmála o 350 km značených cest různé kvality po celém území bývalého okresu Vyškov.

Číslo cyklotrasyZnačkařský úsek cyklotrasykm
473Újezd u Brna - Lovčičky - Písečná - U Slepice - Koryčany44
507Kepkov - Hodějice - Němčany - Vítovice - Račice + odb. na 5098 (1 km)30
5029Rozstání - Kulířov - Rychtářov - Vyškov25
5029Vyškov - Nesovice - Snovídky29
5071Vyškov - Drnovice - Pístovice - Habrovany - Rousínov + odb. 5071A,B (3,8+0,7 km)37
5072Kuchlov - Ruprechtov - Račice - Pístovice - Habrovany + odb. 5072A (3,9 km)32
5073Račice - křiž. nad Račicemi3
5074Kateřinské Údolí - rozc. před Ruprechtovem4
5076Odrůvky - Studnice3
5094Těšany - Bošovice - Svatá12
5097Prace - Slavkov - Křižanovice - Bučovice - U Kříže32
5098Křižanovice - Rašovice - U Zlatého jelena8
5099Heršpice - Kobeřice - Milešovice -Lovčičky9
5100Újezd u Brna - Šaratice - Pod Písečnou - U Hvězdy17
5101Šaratice - Zbýšov - Křenovice4
5102Mlýnská Dolina - Milešovice3
5114Šaratice - Otnice - Těšany - Šitbořice14
5136Velešovice - Křenovice5
5222Dědice - Radslavice - Podivice - Brodek u Prostějova17
5258Marefy - Letovice - Dražovice - Rousínov + odb. Větrník (3 km)16
 Celkem343

Některé hlavní značené cyklotrasy si osvojili konkrétní členové spolku a starají se specificky o tyto „svoje“ trasy. S připomínkami, ohlášením závady nebo návrhy na změny se mohou zájemci obracet přímo na značkaře, vyjmenované k těmto trasám na stránce Kontakty.

Pasportizace cyklotras

Značené cyklotrasy vznikaly většinou z iniciativy sdružení obcí. Málokdy však existuje taková dokumentace cyklotrasy, která by umožnila její obnovu do původního stavu v případě poškození nebo dočasného zrušení, nebo pro případ předání jinému subjektu. Při pasportizaci se proto provádí zaměření pozice jednotlivých informačních míst (značek), jejich popis a fotodokumentace. Sdružení ProCyklo pořizuje postupně takovou dokumentaci a předává ji do archivu Klubu českých turistů. V současné době je dokončena pasportizace přibližně 200 km hlavních cyklotras na území Vyškovska (viz částečná ukázka pasportu CZT č. 473):

Pasport

Cykloturistické vyjížďky

V posledních letech se cykloturistika rozvinula natolik, že vyjížďky na kolech jsou běžnou víkendovou zábavou jednotlivců, párů, skupin přátel i celých rodin. Přesto jsou společné vyjížďky pro příchozí vítaným doplňkem, kdy se sejdou a seznámí lidé, kteří mají podobnou zálibu a jinak by se třeba nepotkali. Sdružení ProCyklo příležitostně nabízí nové, neotřelé možnosti pro tyto vyjížďky, v minulosti např. do VVP Dědice. Po omezení vstupu do VVP jsme navázali v roce 2016 spolupráci s TIC Vyškov a zajišťujeme předběžný průzkum, plánování a doprovod po vytipované trase.

Městská cyklodoprava

Okolo r. 2010 vznikla ve městě Vyškově převážná většina dopravních staveb, příznivých pro cyklodopravu, ale poté došlo ke zpomalení dalšího rozvoje těchto komunikací. Proto jsme opět navázali kontakt s odborem dopravy Města Vyškova a shromažďujeme informace a návrhy, které chceme uplatnit v novém Generelu dopravy, který se bude zpracovávat v průběhu 2016/17. Poslední verzi tohoto materiálu, předanou koncem roku 2016 na odbor dopravy, můžete vidět zde. Jako podklad pro jednání jsme zaměřili a zpracovali názornou mapu městských komunikací, příznivých pro cyklisty, tedy cyklostezek, cyklopruhů, komunikací se zákazem vjezdu motorových vozidel, jednosměrek s povolením pro cyklisty a podobně.