Letošní kontrola značených cyklotras proběhla opět v měsících květnu, červnu a částečně v první polovině července. Jako obyčejně, někteří značkaři nenašli na svých trasách skoro žádnou závadu, jiní hýřili požadavky na mnoho změn a doplňků. Letos se kontrola vyznačovala několika novinkami: důsledně se mělo opravit značení křižovatek cyklotras pomocí směrových tabulí s informačními texty, mělo by se dbát na postupnou výměnu starých značek za nové reflexní, dále začíná vstupovat do života používání piktogramů, upozorňujících názorně na některé turistické cíle. Poměrně nejvýraznější změnou by mělo být vedení trasy č. 5097 ze Slavkova po nové cyklostezce do Hodějic namísto zdlouhavé okliky přes Němčany. A přistoupili jsme k optimalizaci sítě zredukováním některých variantních větví na pouhé spojky s tím, že hlavní vedení tras zpravidla umožňuje jízdu na běžných cestovních kolech, pokud ale má někdo zájem, existují vyznačené spojky, vhodné spíš pro MTB po polních a lesních cestách.

Rovněž jsme pokračovali v pasportizaci značených tras, letos se jedná o opakovanou pasportizaci trasy trasy 5072, která již doznala řadu změn a musí se obnovit, dále její MTB zkratky po spojce 5072A, trasy 5222, procházející mikroregionem Melicka a trasy 5074 Kateřinským údolím. Zde je dobré poznamenat, že v důsledku těžby dřeva a podmáčení některých úseků je trasa 5074 natolik zdevastována v dolním úseku v délce cca 2 km, že doporučujeme ji dočasně nepoužívat od skládky dřeva na rozcestí lesních cest až po napojení na trasu 5071 (U Kateřinského údolí). Na začátku a konci úseku by měla být po letošní údržbě umístěna informativní tabulka s upozorněním.